Petrol Rafinerisi

          Volker  Enerji  petrol rafinerileri ile ilgili yeni  teknolojilerin  kullanılması ve tanıtımı amacıyla Erbil  şehrini üs olarak seçmiştir. Amacımız tamamen kendi tasarımımızla kuracağımız   komple  Rafineri  Tesisinde ,  kopya  edilmesi  imkansız  olan  Patentli  ısı  reaktör ünitesi  ve  Arıtma  Kulesi sayesinde , üretim ve işletme giderlerini azaltarak,  benzerlerinden çok daha verimli  ve yüksek kapasiteli   üretim  yapmak ve rafineriden  yüksek oktanlı (94-95 oktan) benzin ve diğer   kaliteli petrol ürünleri elde etmektir.

Volker in  kuracağı   rafineri  ünitesinde tesise  gelen  ham üründen,  tesisten  giden mamül ürüne  ve  yükleme  bölümünde  sevkedilen mamülün tonajına  kadar olan üretim aşamalarını   bilgisayarla   kontrol  eden ve   Kayıt  altına  alan   Akıllı  yüksek  TEKNOLOJİ  kullanılacaktır.

Bu teknolojinin  en  önemli kısımları   REAKTÖR,  Arıtma KULESİ ile Ürün soğutma ve dinlendirme tanklarından oluşmaktadır.

   Petrol/Nafta rafinerilerinin temel fonksiyonu öncelikle ham petrolü/Naftayı parçalayarak fraksiyonlarına ayırmak ve daha ekonomik kullanımını sağlamaktır.

Bu işlem yapılırken  önce Petrol/Nafta  reaktörde uygun koşullar altında ısıtılır ,daha sonra buharlaşmaya başlayan ürünler ayrışmak üzere reaktör kolonlarına (kulelerine) gelir,

Kolonlar, genellikle içinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan içi tepsilerle donatılmış veya dolgu maddeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelerdir.

Ham petrol destilasyon kolonlarında yapılan ayırma tamamen fizikseldir. Ayrıştırma, ham petrolü oluşturan değişik kaynama noktalı bileşenlerin belirli kaynama aralıklarında olanlarını diğerlerinden ayırma ve petrolün bir bileşeni (fraksiyonu) olarak çekmektir.

Bunun için uygulanacak yöntem, ayırmak istenilen fraksiyonu oluşturan bileşenleri önce buharlaştırmak daha sonra kolondaki uygun tepside yoğunlaştırarak bu tepsiden kolon dışına çekmektir.

 Petrolün rafine edilmesi  ve sonucunda nafta, benzin, mazot,tiner, gaz, asfalt gibi ürünlerin elde edilmesi  işlemi   yeni   teknolojik  sistemlerin  volker  Rafineri  sistemlerine   uyumlu  hale getirilmesi ile  çok  daha  basit,  üretim  kontrolü ise  daha  randımanlı   ve   ekonomik  hale  getirilmiştir.   

 Nafta  işleyip  Benzin  Üretebilirsiniz,  Tiner  Üretebilirsiniz ancak  endüstriyel  standartlar’da  Üretim  yapacak   yüksek  Teknolojide  rafine  kurmazsanız yüksek kalitede   94 – 95  oktan  benzin üretemezseniz.  Teknoloji de  eksiklik  ürün  kalitesinde  düşüş  demektir.  

Petrol  ürünü  olan  NAFTA   rafine  edilirken  Öncelikle  reaktörün  ısıl  konumuna   çok dikkat edilmelidir.  Ürüne aktarılan  ısı  değişmemeli  ve  reaktör  içerisinde  ürün  devamlı  karıştırılıp  sirküle  edilerek  en  ufak  Ketonların  bile  reaksiyona  girip ayrışması sağlanarak  kulede  her  ürünün  kendi  ketonları  ile    birleşmesine  olanak  tanınmalıdır.

Bu işlem  ısıl konum  korunarak  ve  artırılarak  yapılmalıdır.  Çok  çabuk  buharlaşan ürünlerden  bünyelerine  karıştırılmadan  yapılan  arıtımda  benzinin  oktanı  ve  kesafeti  eksik  çıkmaktadır. Ayrıca  kükürt  değerleri  yüksek  olmaktadır.  

Bu sistemle    kalitesiz  ve  eksik  ürünler  üretilmektedir. Rafineri sonrasında yüksek oktanlı ve düşük kükürt değerlerine sahip benzin elde etmek istiyorsanız reaktörünüz  yüksek  randımanlı  olmalı ve  yakıt  tasarrufu  sağlayan  teknolojiyi de  bünyesinde  barındırmalıdır.

 Reaktörde gerçekeşen  bu  hassas  ışıl işlem   sonrasında   arıtma  kulesinin de  işlevini düzgün yapması   gerekmektedir..  Petrolden ayrışan her  ürünün  buhar  fazına  ulaştığında , ayrıştırıcı  çarpma  kanatları  ve  yoğuşma  tavaları  olan  özel  yapıdaki  kuleye  ihtiyacı  vardır.   Arıtma  Kulesi  ürün  çeşitliliğinde  ayrışım  yapmalı,  rafineri  reaktörü  ile  uyumlu  kapasitelerde  kurulmalı, Kulenin  içi  ve  yoğuşma  tavaları  Statik  olarak  Üretim  ve  Kapasite  pergeli  içerisinde  olmalı ,  Çarpma  Kanatları , Yoğuşma  Tavaları  ile  uyumlu  çalışacak  aralıklarda düzenlenmelidir

  Teknolojik  birlikteliği  olan  Kule ve  Reaktör  ünitelerinin mutlak uyum  içerisinde  çalışması   gereklidir.  Naftanın rafineri  sürecinde  ürün  ısısı  45° c  ile 55° değerlere  ulaştığında  NAFTAdaki  Ketonlardan  ilk  zincirlerini  kıranlar  Petro  gaz  karbonu, . TİNER  ve  HEKZAN’dır.  Isıl  değer 55° C  – 60° C  ye  ulaştığında    Gazyağı   ayrışır,   60° C   ile  96° C  ısı  arasında  ise  NAFTA  daki  tüm  Ketonlar   buhar  fazına  geçerek  havalanırlar   

         Tüm   bu  aşamaların  sonucu  çıkan  benzin ve diğer petrol ürünleri  hızlı  ve  süratli  şekilde  soğutularak katmanların  kendi   Karbonları’nda  kalması  sağlanmalı ve ayrışan ürünler soğutma ve dinlenme tanklarında depolanmalıdır.  

 Tesisinin  diğer  bir  ünitesi  olan  rafineri  bacasında   baca  gazları  kimyasal  filitre  ile temizlendikten sonra  ve   baca  enzimleri  filtre edildikten sonra   bacadan  sadece  su  buharı olarak  atmosfere  salınır.Bu filtreler hava kirliliğinin önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

ERBİL Şehrinde  hava kirliliği çok büyük  oranda   irili  ufaklı  200 – 250  petrol  işletmesinin filtresiz rafineri bacalarının atık dumanından    gelmektedir . bu  sistemle  devam  ederse  1  seneye  kalmadan  ERBİL   Şehri  yaşanamaz  konuma  gelir .  Ancak Hava  kirliliği  petrol  üreten  Devletlerin  , Eyaletlerin ,  Şehirlerin  Kaderi değildir.

Volker olarak amacımız Erbil’de kullanılan    eski  Güvenliksiz – Demode rafineri  sistemlerinin   terkedilmesi ve onun   yerine  yeni  Teknolojik  ünitelerin,  homojen  ısı enerjisinin kullanıldığı , Üretim  sürecinde  yakıt  tasarrufu  yapan ,  Üretim  aşamaları  bilgisayar  kontrolü  ve  Denetiminde  yapılan  güvenli  Rafineri  sistemlerinin kurulması ve ülkenin kalkınmasına katkı  sağlanmasıdır.

Yangın Güvenlik Sistemi:

Erbil’de en çok gözlemlediğimiz şeylerden birisi de rafinerilerde sık sık çıkan ve büyük hasarlara neden olan yangınlardır.Mevcut rafineri tesislerinin çok az bir kısmında  yangına karşı etkili bir güvenlik sistemi yoktur.Volker’in kuracağı rafineri tesisinde ise yangına karşı güvenlik sistemi bir zorunluluktur.Sistem yine bilgisayar kontrolü ile denetim yapmakta ve otomatik olarak devreye girmektedir.

 Sahadaki  sensörler  vasıtası  sayesinde  tespit edilen ani  ısı  yükselmelerinde  sistem devreye girmekte ve   tüm  stok  tanklarını  yağmurlama  sistemi  ile  soğutmaya  başlamaktadır.  Isı  değerleri  normal proses  değerlerine  döndüğünde  sistem otomatikman   kapanmaktadır.  Tesisin  neresinde  olursa  olsun  yangın  ateşi  görüldüğünde  sistem  yine  otomatik  olarak   devreye  girip  söndürme  ve  soğutma  görevini  yerine  getirir. Tehlike  geçtiğinde stop  eder.

Hepsi    şirketimizin  patentli  ürünleri  olan  Rafineri tesisini oluşturan ana üniteler ve  yardımcı  ekipmanları aşağıda belirtilmiştir..

 A  –  REAKTÖR ANA  GÖVDE  . .  65  ton  ürün  hacimli Ø  3.400 mm  çapında  12m                                                                          Boyunda çift  kat turbo                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  B – BUHAR  DOMU . . . .   35 ton  ürün  hacimli  Ø  2.800 mm   çapında  12 m                 

Boyunda   180  adet egzost tünel  borulu

C –  KULE   .  .  .  .  .  .  . . .   18 m yüksekliğinde  1.900 mm  Ø  alt  çap  üst  çap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

800  mm  6 adet  yoğuşma  tepsisi  12  adet  çarpma

Kanadı  tüm  iç  malzemeler  krom  malzemedir.

D –  EGZOST  BACASI . . .    25 m  yükseklik  alt  çember  Ø  çapı  1800 mm  

Enzim  Filitresi  dahil  2 x 2.5 x 2.5  ebatlı.

E – BACA EKONOMİZER . adet  olup  h . 4.000 mm Ø 2.000  mm çaplı  ton

hacimli  turbo  sistem.

F – BACA  SERPANTİNİ  . . 3.000 mm x  2.500mm x 1.500 mm ebatlı  4  geçişli   

                                               180  Eksoz   borulu

                                          

G –  DİSTİLASYON  TANKI  . . . . . . 7 adet Ø   2.00mm   x 3.000 mm  silindirik  

                                                7 adet pompa 7 adet elektronik seviye gösterge

                                                7 adet  kontrol  vanası  7 adet  ısı  sensörü  

H – SOĞUTMA  GURUBU .  volker   gurup  140  kw   güç.  18  adet  soğutma       

                                                Boyleri  Ø  1.200 mm x 6.000 mm ebatlı

Stok  tankları  kapasite  ve  miktarı  isteğe  bağlı  olarak  artırılıp  azaltılabilir.

Reaktör ana gövdesi  İnnovasyon  bir  teknolojik   Üründür.  12. mm  saçtan  üretilen  silindirik  bir kapsuldür  Bombeleri  akımsal  yapıda  olup  3  geçişli  iç  turnike  kısım  boruları  33 mm dir. Boyler  boyu  6.000 mm  ebattır.

     Kapsülde  150  adet  çelik çekme  boru  vardır.  200° C  değerindeki  bir  ürün  boyler  devreye girdiğinde  15° C  ısı  ile  dinlenme  tankına  bırakılır.  Piyasa  esanjörlerine kıyasla  volker boylerleri  4  kat fazla soğutma yapar.                               Volker  Isıtmada  sağladığı  başarıyı  Soğutma  ile  zirveye  çıkarıp  eksiksiz  bir  Arıtma  Kulesi  ile de   Rafinede  ulaşılması  zor  bir  Teknoloji  geliştirmiştir .

    Sistem  tasarımında  Üretim  ve  Kapasitesi  göz   önüne  alınarak   saatlik    üretim kapasitesinin  en  az  8  katı   ürün  barındıran  aerodynamic  kazan  gövdesi   projelendirilmiştir.

 Buhar  domu  ile  ısı  Merkezi  arasında   ürünü  sürekli karıştırıp   üretime  hazırlayan  sirkülasyon  bölümü ve  her  saniye  ana  gövdedeki  ısıdan  25° C –  30° C  fazla  enerji  üreten  Performans  yükseltici  ünite bulunmakta ve  Rafineri  kazanı  atmosferik  sistemle  üretim yapmaktadır.Bu  nedenle  vakum  sistemindeki  gibi  emilim  olmadığı için  her  ürün  kendi  bölümüne  rahat  hareket  etmektedir

      Üretimin  devamlılığı  sağlayan  buhar  domu  ile  gövde  arasında  ürünü  en  az 4    sefer  sirküle  eden  ürünü  karıştıran  pompa  sistemleri  mevcuttur.