Ekonomizerler

Şirketimizin imalatını yaptığı hava ve su ekonomizerleri , buhar kazanları,kızgın yağ kazanları veya özellikle tekstil sektöründe kullanılan ram makinalarında, atık baca gazı ısısına bağlı olarak %20 ila %35 arasında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu makina ve kazanların bacalarından atmosfere salınan yaklaşık 200-280C sıcaklıktaki atık baca gazından geri kazanılan ısı , işletmede kullanılan proses suyunun ısıtılmasında, kurutma fırınları veya ram makinaları içersindeki havanın ön ısıtılmasında kullanılmakta ve yaklaşık 6 ayda kendisini amorti etmektedir.
RARA

RAM EKONOMİZERİ

Ram makinesi atmosferik bir makine olduğundan bacadan atılan gaz miktarı kadar temiz hava dış ortamdan makine içerisine girer. Amaç  makine içerisine giren ortam havasının atık gaz ile ısıtılmasıdır. Ram makinesi çalışırken, temiz soğuk havanın, kumaş giriş ve çıkış bölümlerinden içeri girdiği görülmektedir. İçeri giren soğuk hava ilk kabinde kumaşın ısınmasını engeller, son kabinde kumaşın erken soğumasına neden olur. Ekonomizer uygulamasına geçildiğinde, makine içerisine soğuk hava girmediğinden makine çıkışındaki kumaş ısının normal prosese göre arttığı görülür.

ram-hava-ekonomizeri

Bu nedenle normal proseste görülen kumaş çıkış sıcaklığına  kadar, makinenin hızlanır.Yapılan uygulamalarda aynı enerji sarfiyatı ile pamuk prosesinde %20; karışımlarda %25-30; polyester ve tülde %40-50’ye kadar hız artışları görülmektedir. Ram makinelerinin proses hızı ekonomizer ile arttığında, aynı zamanda kg ürün başına harcanan enerji doğru orantılı olarak düşmektedir. Makinalarda sağlanan hızlanma ile elde edilen tasarruf oranı % 25-30’a varmaktadır. Bunun yanında hızlanma yüzdesi kadar elektrik, işletim ve yatırım  tasarrufu da ayrıca sağlanmış olur. Sistemin amortisman süresi yaklaşık 6-8aydır.

Su ekonomizeri de, hava ekonomizerindeki çalışma prensibi ile çalışmaktadır. Ancak bacadan atılan atık sıcak gaz ile temiz hava yerine temiz su ısıtılmaktadır. Bu uygulamada baca atık gazı sıcaklığı 110° C’ ye kadar düşürülmekte ve elde edilen tasarruf miktarı hem anlık hem de kümülatif olarak takip edilmektedir.Atık gaz ile dışarı atılan enerjinin yaklaşık üçte biri geri kazanılmaktadır.

ram-su-ekonomizeri2

Boyahane ve terbiye tesislerinde harcanan tüm enerjinin yaklaşık % 70’ i suyu ısıtmak amaçlı buhar üretiminde kullanılmaktadır. Öyleyse tesisimizde hiç enerji harcamadan sıcak su elde edebileceğimiz atık ısı kaynaklarımızı mutlaka değerlendirmemiz gerekmektedir.. Volker su ekonomizeri ile 220-240 C sıcaklıktaki atık baca gazından ısı geri kazanımı yapılarak günde ortalama 300 ton suyun ısısını 20C’den 48 C’ye çıkartmak mümkündür.Bu miktar yaklaşık 8,400.000 kcal/gün enerji geri kazanımı ve yaklaşık 1080 m3/gün doğal gaz tasarrufu demektir.

VOLKER EKONOMİZER ÇEŞİTLERİ
• KAZAN BACASI HAVA EKONOMİZERİ
• KAZAN BACASI SICAK SU EKONOMİZERİ
• RAM BACA HAVA EKONOMİZERİ
• RAM BACA SICAK SU EKONOMİZERİ