Sıcak Su (Kalorifer) Kazanları

Volker Sıcak Su (Kalorifer) Kazanları :
Üniversiteler,okullar,hastaneler ve konut sitelerinde ısınma amacıyla kullanılan kalorifer sisteminde hem proses suyunun ısıtılması hemde özellikle konutlarda kullanılacak sıcak suyun üretilmesi gerekmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bunun için 2 ayrı kazan kullanılmaktadır.Bu da hem yatırım maliyetinin hem de kullanım maliyetinin artması demektir. Volker sıcak su kazanları ile kurulacak merkezi ısı sistemlerinde ise bunun için tek bir kızgın su kazanı yeterli olmaktadır.
Merkezi sistemle ısıtma yapılan toplu konut sitelerinde 100 m2’lik bir konutun ısıtılması için konut başına ortalama 10,000 kcal’lik enerji gerekmektedir.Ortalama konut büyüklüğü 100 m2 olan 600 konutluk bir sitenin ısınma ihtiyacının karşılanması için 6,000,000 kcal’lik bir kalorifer kazanına ihtiyaç vardır.%85 verimli bir kazanında bu enerjiyi elde etmek için saatte 856 m3 doğal gaz tüketmek gerekir.Kalorifer kazanının ise günde ortalama 8 saat çalıştığı ve 16 saat dinlendiği kabul edilir.Buna göre 600 konutluk bir sitenin ısınma ihtiyacının karşılanması için ortalama olarak 856m3*8saat*30gün =205,440m3doğalgaz kullanmak gerekir.

Doğalgazın m3 fiatını KDV dahil 1 TL olarak kabul ettiğimizde konut başına düşen aylık ısınma faturasının bedeli 205,440/600 = 342TL’dir.

Volker ısı sisteminde ortalama büyüklüğü 100 m2 olan 600 adet konutun ısıtılması için 30 ton su kapasiteli kızgın su kazanı ve 2 adet boyler tankı kullanılmaktadır. Kızgın su kazanından çıkan 160-170° C’lik kızgın su önce 90 tonluk ısıtma boylerindeki eşanjörden geçerek enerjisini aktardıktan sonra yaklaşık 140° C sıcaklığa düşen kızgın su, kullanma suyunun yer aldığı 60 tonluk 2.boylere gelir yine içersinde yer alan eşanşörde dolaşarak enerjisinin bir kısmını suya aktarır ve yaklaşık 120° C sıcaklıkta kızgın su kazanına geri döner.Bu döngü sayesinde aynı anda tek bir kazanla hem peteklerde dolaşacak boylerdeki suyun ısısının 80° C’ye yükselmesi hemde konutlardaki sıcak su ihtiyacı için kullanılacak boylerdeki su ısısının 60° C’ye yükselmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi sağlanır. Klasik merkezi sistemlerde ise konutlardaki sıcak kullanım suyu için 2,400,000kcal’lik ikinci bir buhar kazanına ihtiyaç vardır. Bu kazanın günde ortalama 4 saat çalışması halinde bile sıcak suyun ısınması için konutların ayda asgari 75TL ekstra yakıt parası ödemesi gerekmektedir.

Volker sıcak su kazanlarında diğer kazanlardan farklı olarak patenti firmamıza ait olan performans yükseltici üniteler vardır.Bu ünitelerde dolaşan kızgın suyun yapısına uyguladığımız değişimle ekstra enerji açığa çıkmakta ve bu enerjinin ısı sistemine ilavesi sayesinde daha az yakıt tüketimi ile daha çok enerji açığa çıkmaktadır.
Performans yükseltici üniteler sayesinde Volker kazanda yüksek ısılarda çalışılmakta ve kızgın suda soğuma çok çok geç olmaktadır.Kazanın çalışmadığı sürede suyun 100º C’nin altına düşmesi 24 saat sürmektedir.

HOMOJEN ISI KULLANIMI : . Volker sıcak su Kazanı devreye girip çıktığında boylerde büyük ısı farkları oluşmaz. Sistem sabahları devreye girdiğinde kazandan gelecek ısıyı beklemeden boylerden konutlara ısı transferi hemen başlar.Boyler içersindeki sıcak su kütlesinin enerji yapısına homojen ısı sistemi ilave edildiği için Kazanlar günde 8 saat yerine maximum 5 saat çalışacak ve çalıştığı süre içersinde de %50 tasarrufla 1 saatte 428 m3 doğalgaz, günde ise 2,140 m³ doğalgaz tüketimi sağlayacaktır. Açıkta Kalan enerji miktarı Volker sıcak su kazanlarındaki performans yükseltici üniteden yakıt harcamadan sağlanır. Bu sayede konutlardaki aylık gaz tüketimi 2,140*30 =64,200 m3’e ve konut başına aylık maliyeti de 64,200/600 = 107TL’ye düşmektedir.
Volker ısı sistemiyle toplu konut siteleri ısı kullanım sistemlerine yaptıkları yatırımı yakıttan yaptıkları tasarrufla ortalama 5-6 ayda amorti etmektedir. Volker ısı sistemi dışında Dünyanın hiç bir ülkesinde hiç bir Ünitenin ısıtmada bilinen fizik kuralları dahilinde bu kadar tasarruf yapması mümkün değildir.